Získavanie informacií

  • Home
  • Získavanie informacií
Získavanie informacií
Získavanie informacií
Získavanie informacií
Získavanie informacií

Zameriavame sa na získavanie informacií:

■ o protiprávnom konaní ohrozujúcom obchodné tajomstvo
■ potrebných pre potreby súdneho alebo správneho konania
o fyzickej osobe (stav, majetkové pomery, konanie)
■ v súvislosti s vymáhaním pohľadávky
■ o zvyklostiach budúcich obchodných partnerov
budúcich obchodných partnerov.

web-security