Strážna služba

Strážna služba
Strážna služba
Strážna služba
Strážna služba

Výkon strážnej služby zahŕňa:

■ fyzickú ochranu typu „Bodyguard“ vykonávajú ju bývalí príslušníci ozbrojených síl, ktorí majú za sebou niekoľkonásobne nasadenie v Afganistane a Lotyšsku
■ fyzickú ochranu určených priestorov, objektov a majetku obchôdzkovou službou tak, aby nedochádzalo ku krádežiam, poškodzovaniu, zneužívaniu a ničeniu majetku klienta, ktorý ho oprávnene vlastní alebo používa
■ počas obchôdzky kontrolu neporušenosti a zabezpečenia vstupov do objektov, ktoré sú mimo prevádzky, uzatvorenia vstupných brán do areálu a pod.
■ zabráňovanie neoprávnenému odchodu zamestnancov
a úniku materiálu, tovarov a výrobkov
■ protipožiarne kontrolné obchôdzky súčasne zamerané aj na prevádzkové a ekologické havárie
■ kontrolu a evidenciu pohybu osôb a motorových vozidiel
v stráženom priestore.

web-security