Výstavba fotovoltaických elektrární

  • Home
  • Výstavba fotovoltaických elektrární
Výstavba fotovoltaických elektrární
Výstavba fotovoltaických elektrární
Výstavba fotovoltaických elektrární
Výstavba fotovoltaických elektrární

Výstavba fotovoltaických elektrární

Ceny elektriny stúpajú a v budúcnosti je predpoklad, že budú naďalej rásť. Väčšina domácností a firiem uvažuje, ako znížiť tieto náklady. Výroba elektrickej energie z iných ako obnoviteľných zdrojov je obrovskou záťažou pre životné prostredie a preto sa v spoločnosti stále viac hovorí o využití slnečnej energie (obnoviteľný zdroj energie). Slnečné žiarenie je najlacnejším obnoviteľným dostupným zdrojom energie. Proces premeny slnečnej energie na elektrickú energiu označujeme pojmom FOTOVOLTIKA.

Elektrická energia vzniká pomocou fotoelektrického javu pri dopade svetla na fotovoltický článok, ktorý následne generuje jednosmerný elektrický prúd. Samotný fotovoltický článok však nedokáže vyrábať dostatočne veľké a využiteľné elektrické napätie a výkon. Z toho dôvodu sa fotovoltické články spájajú do väčších celkov - fotovoltických panelov. Získavanie elektrickej energie pomocou fotovoltickej elektrárne je šetrnejšie k životnému prostrediu a zároveň šetrí aj vaše peniaze, pretože elektrinu vyrába zadarmo. Nutná je len počiatočná investícia, ktorá sa počas životnosti panelov vráti niekoľko násobne. 

Pri výstavbe fotovoltaických elektrární spolupracujeme s top spoločnosťami na trhu – projektovanie, výroba panelov, príslušenstva až po samotnú montáž. 

web-security