Recepčná činnosť

Recepčná činnosť
Recepčná činnosť
Recepčná činnosť
Recepčná činnosť

Recepčná činnosť

■ výdaj a príjem kľúčov podľa dohodnutého režimu
■ kontrola tašiek zamestnancov
■ kontrola osôb na prítomnosť alkoholu, či iných návykových látok.

web-security